Τράπεζα Πειραιώς: Σημαντική βελτίωση του δείκτη οικονομικού κλίματος τον Αύγουστο

Τράπεζα Πειραιώς: Σημαντική βελτίωση του δείκτη οικονομικού κλίματος τον Αύγουστο

Αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,9% σε ετήσια και κατά 0,8% σε τριμηνιαία βάση το β’ τρίμηνο του 2019 και σημαντική βελτίωση του δείκτη οικονομικού κλίματος τον Αύγουστο παρουσιάζει η ελληνική οικονομία, σύμφωνα με το δελτίο οικονομικών εξελίξεων για την Ελλάδα και τον κόσμο, της τράπεζας Πειραιώς. 

Συγκεκριμένα, ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας το α’ 6μηνο του 2019 διαμορφώθηκε στο 1,5%. Παρατηρείται αύξηση της δημόσιας κατανάλωσης (1,9%), ενώ η ιδιωτική μειώθηκε οριακά (-0,1%). Ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου αυξήθηκε (0,7%), αλλά η σημαντική συμβολή της μεταβολής των αποθεμάτων οδήγησε στην αύξηση του ακαθάριστου σχηματισμού κεφαλαίου (7,6%). Το εμπορικό έλλειμμα διευρύνθηκε παρά την άνοδο των εξαγωγών (4,8%), λόγω της μεγαλύτερης αύξησης των εισαγωγών (6,7%).

Η εικόνα αυτή στηρίζει την πρόβλεψη της Τράπεζας Πειριαώς για 1,6% αύξηση του ΑΕΠ το 2019. Ταυτόχρονα, το α’ 6μηνο το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε στο 18,1% ενισχύοντας αντίστοιχα τη σχετική πρόβλεψη για 17,7% το 2019.

Ως θετικά στοιχεία μεταξύ άλλων καταγράφονται η άρση των capital controls, η αύξηση των καταθέσεων και η σταδιακή τάση βελτίωσης της χρηματοδότησης, η βελτίωση των αποδόσεων των ομολόγων αλλά και η σημαντική ενίσχυση τόσο των καταναλωτικών όσο και των επιχειρηματικών προσδοκιών στο πλαίσιο της μετεκλογικής περιόδου. Η αποτύπωση των βελτιωμένων προσδοκιών στους δείκτες κύκλου εργασιών και παραγωγής, και συνεπώς στην πραγματική οικονομία θα ενισχύσει τις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας. Τέλος, στις 16/9 το ΥΠΟΙΚ κατέθεσε αίτημα στον ESM για την πρόωρη αποπληρωμή μέρους των δανείων του IMF στοχεύοντας σε κέρδη για το ΕΔ ύψους περίπου 70 έκατ. ευρώ, μέσω της προεξόφλησης δάνειων υψηλού κόστους, (ετήσιο επιτόκιο 4,91%) όταν τόσο το τρέχον κόστος δανεισμού για 10ετη διάρκεια, όσο και το μέσο κόστος εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους είναι κοντά στο 1,6%, στη βελτίωση της βιωσιμότητας του χρέους και σε έμμεσες θετικές επιδράσεις στην πιστοληπτική ικανότητα της χώρας.

Διεθνείς Εξελίξεις

Δύο παράγοντες ενδεχομένως να ασκήσουν έντονη στασιμοπληθωριστική επίδραση στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον. Καταρχάς, δεν διαφαίνεται μία βιώσιμη συμφωνία για την επίλυση των εμπορικών διαφωνιών – δασμών μεταξύ ΗΠΑ – Κίνας και άλλων μεγάλων εμπορικών εταίρων. Παράλληλα, αυξάνονται οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι στον αραβικό κόσμο που ενδεχομένως ενισχύσουν τις διεθνείς τιμές ενέργειας. Επίσης, τα οικονομικά στοιχεία καταδεικνύουν έντονο προβληματισμό για το μεταποιητικό τομέα διεθνώς και ιδίως στις οικονομίες με σημαντική έκθεση σε εξαγωγική δραστηριότητα.

Η ΕΚΤ και η Fed προχωρούν σε χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής τους η οποία πιθανώς θα συνεχιστεί έως τα τέλη του 2019 ώστε να αντιμετωπιστεί ο αυξημένος κίνδυνος σημαντικής επιβράδυνσης. Για το 2020, η νομισματική πολιτική θα εξαρτηθεί σε σημαντικό βαθμό από το πως θα έχουν εξελιχθεί οι παραπάνω δύο παράγοντες επηρεάζοντας το βαθμό επιβράδυνσης του ρυθμού ανάπτυξης αλλά και τις διεθνείς τιμές ενέργειας και άλλων πρώτων υλών.


Source link