Ile kosztują konta i karty w Polsce? Sprawdził to NBP

Ile kosztują konta i karty w Polsce? Sprawdził to NBP

fot. nednapa / ShutterstockŚrednia opłata miesięczna za rachunek w banku wynosi 5,91 zł, a za kartę płacimy średnio 6,09 zł – wynika z analizy NBP. W pierwszym półroczu 2020 r. w górę poszły m.in. opłaty za karty, wypłaty z bankomatów i operacje realizowane w placówkach.
Narodowy Bank Polski co pół
roku analizuje wysokość opłat i prowizji dotyczących rachunków bankowych i kart
płatniczych. Badaniu poddawane jest 14 standardowych kont osobistych i na tej
podstawie wyciągana jest średnia arytmetyczna cen. W najnowszym opracowaniu NBP
sprawdził ceny w pierwszym półroczu 2020 r. Jak wynika z analizy, swoje cenniki
zmieniło w tym okresie sześć banków: PKO BP, Bank Pocztowy, Bank Pekao, Credit
Agricole, Citi Handlowy i Krakowski Bank Spółdzielczy.
Z opublikowanego raportu
wynika, że średnia opłata za prowadzenie
rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego wyniosła w pierwszym półroczu 5,91
zł i wahała się w przedziale od 0,00 zł do 15,00 zł. Średnia ta uległa
obniżeniu w stosunku do drugiego półrocza 2019 r. o 0,46 zł (wynosiła wówczas
6,37 zł). Obniżka ta spowodowana została zmianą cennika w PKO BP, gdzie opłata
za konto spadła z 8 zł do zera. Z kolei średnia miesięczna opłata za
prowadzenie rachunku po uwzględnieniu warunków uprawniających do zwolnienia z
tej opłaty wynosiła średnio 1,77 zł i nie uległa zmianie w stosunku do drugiego
półrocza 2019 r.
Wzrosła natomiast średnia miesięczna opłata za kartę płatniczą wydawaną
do rachunku osobistego. Jak czytamy w raporcie, w pierwszym półroczu wynosiła
ona 6,09 zł (wahała się od 0 do 10,00 zł) i była o 0,56 zł wyższa niż w drugim
półroczu ubiegłego roku. Zmiana ta jest efektem podniesienia opłat za kartę w PKO Banku
Polskim i w Banku Pocztowym. Średnia miesięczna opłata za użytkowanie karty
debetowej po uwzględnieniu warunków uprawniających do zwolnienia z tej opłaty
wynosiła 1,72 zł i nie zmieniła się w porównaniu do II półrocza 2019 r.
Drożej w placówkach
W pierwszym półroczu tego roku
zmianie nie uległy ceny przelewów internetowych, ale w górę poszły opłaty za przelewy zlecane w placówkach i przez telefon.
Średnia opłata za realizację polecenia przelewu składanego w placówce banku
wynosiła 8,46 zł, czyli była wyższa o 43 grosze niż w poprzednim półroczu. Z
kolei średnia cena przelewów telefonicznych wzrosła o 61 groszy do poziomu 7,20
zł. W górę poszły także średnie ceny
przelewów natychmiastowych realizowanych w oddziałach i przez telefon. W
pierwszym przypadku o 22 grosze do poziomu 11,66 zł, a w drugim – o 39 groszy
do poziomu 13,79. Spadła natomiast opłata za przelewy natychmiastowe
realizowane w internecie – do poziomu 5,38 zł (spadek o 15 groszy).
Wzrosły także średnie ceny innych operacji realizowanych w placówkach –
wpłat i wypłat gotówki. Jak informuje NBP, średnia opłata za realizację
wpłaty gotówkowej w placówce banku przez klienta, który nie posiada w danym
banku rachunku, a chce dokonać wpłaty na rachunek w innym banku, wynosiła
minimum 16,12 zł, maksimum 0,85% kwoty wpłaty. W stosunku do drugiego półrocza
2019 r. oznacza to wzrost średniej opłaty wyrażonej w ujęciu liczbowym o 1,01
zł (wynosiła wówczas 15,11 zł) i niewielkie obniżenie średniej w ujęciu
procentowym o 0,01 pp. (wynosiła wówczas 0,86%).
Z kolei średnia opłata za realizację wpłaty własnej gotówkowej w
placówce banku przez klienta, który posiada w tym banku rachunek płatniczy,
wynosiła 2,61 zł i wahała się w przedziale od 0,00 zł do 10,00 zł. W stosunku
do drugiego półrocza 2019 r. średnia cena tej usługi wzrosła o 0,38 zł
(wynosiła wówczas 2,23 zł). NBP zastrzega jednak, że w większości analizowanych
instytucji klienci nie ponoszą dodatkowych opłat za wpłatę gotówki na własny
rachunek płatniczy.
Średnia opłata za realizację wypłaty gotówki w placówce banku
wynosiła w pierwszym półroczu 2020 r. 3,25 zł. W stosunku do drugiego półrocza
2019 r. średnia cena tej usługi wzrosła o 0,84 zł (wynosiła wówczas 2,41 zł) na
skutek podniesienia opłaty za tę usługę przez PKO BP.
W górę opłaty za bankomaty obce
Z obliczeń analityków NBP
wynika, że w pierwszym półroczu spadły
opłaty za wypłatę gotówki z bankomatów własnych, ale wzrosły prowizje za
pobranie środków z bankomatów obcych. W pierwszym przypadku średnia opłata
wynosiła 31 groszy (spadek o 13 groszy). To efekt obniżenia opłaty za tę usługę w Banku
Pocztowym z 2,00 zł do 0,00 zł.
W drugim przypadku, czyli
dotyczącym wypłat z bankomatów obcych, średnia minimalna opłata w złotych i
średnia maksymalna opłata liczona procentem od wypłacanej kwoty wynosiły
odpowiednio 3,56 zł i 2,15%. Średnia minimalna opłata w złotych w stosunku do
grudnia 2019 r. uległa podwyższeniu o 0,37 zł (wynosiła wówczas 3,19 zł),
natomiast średnia opłata maksymalna liczona procentem od wypłacanej kwoty
uległa obniżeniu o 0,18 pp. (wynosiła wówczas 2,33%).
Z kolei średnia minimalna
opłata w złotych i średnia maksymalna opłata liczona procentem od wypłacanej
kwoty wynosiła odpowiednio 6,23 zł i 2,55%. W stosunku do grudnia 2019 r.
zarówno opłata w złotych, jak również opłata procentowa uległy obniżeniu
odpowiednio o 0,40 zł i 0,08 pp. (wynosiły one wówczas 6,63 zł i 2,63%). Nie
zmieniła się natomiast średnia cena za przewalutowanie transakcji – wynosiła
2,93% i mieści się w przedziale od 0,00% do 5,90%.
Zmiany w cennikach banków
dokonane w pierwszym półroczu utrwalają zachodzące na rynku trendy. O ile
niespodzianką może być spadek średniej ceny obsługi ROR, to już w przypadku
kart czy obsługi w placówkach wzrost opłat nie powinien być dla nikogo
zaskoczeniem. Banki już od dłuższego czasu wyraźnie podnoszą opłaty za operacje
zlecane w placówkach. W ten sposób chcą „zachęcić” klientów do korzystania z
kanałów elektronicznych – bankowości internetowej i mobilnej.Źródło:


Source link