Najlepsze konta osobiste dla płacących kartą i telefonem – październik 2020 r.

Najlepsze konta osobiste dla płacących kartą i telefonem – październik 2020 r.

fot. Kidsada Manchinda / ShutterstockCzy na rynku kont
osobistych można znaleźć propozycję, która nie tylko nie generuje kosztów, ale
pozwoli zarobić? A co jeśli mamy dodatkowe oczekiwania wobec nowego rachunku? Prześwietlamy
oferty banków dla aktywnych klientów oraz osób, które nie mogą zapewnić
stałego, wysokiego wpływu i korzystają z konta od święta.
Proste wymogi zwalniające z opłat, szeroka dostępność
płatności mobilnych, korzystne warunki przeliczania płatności w walutach obcych
i możliwość zgarnięcia dodatkowego zysku – to argumenty, które mogą przekonać do
wyboru danego rachunku bankowego. Przed miesiącem sprawdziliśmy, które rachunki
mogą pochwalić się najbardziej kompleksową ofertą. Ponawiamy to pytanie i
sprawdzamy, czy i jak zmieniła się czołówka rankingu.
Jak powstał ranking?
Analiza rachunków obejmuje kilka obszarów. Należą do nich:
opłata za
prowadzenie konta – 3 punkty (maksymalna liczba punktów, jeśli rachunek dla
danego profilu klienta jest darmowy),
opłata za
obsługę karty – 3 punkty (maksymalna liczba punktów, jeśli karta dla danego
profilu klienta jest darmowa),
płatności
mobilne – 3 punkty (maksymalna liczba punktów, jeśli bank oferuje co
najmniej trzy różne rodzaje płatności mobilnych spośród Apple Pay, Blika,
Fitbit Pay, Garmin Pay lub Google Pay. Przy mniejszej liczbie dostępnych
płatności 1 punkt za każdą z nich),
płatności
w walutach obcych – 3 punkty (po 1 punkcie za kartę wielowalutową do konta,
brak prowizji za przewalutowanie i kurs walut bez spraedu),
możliwość
uzyskania dodatkowego zysku – 2 punkty (po 1 punkcie za stawkę na koncie
oszczędnościowym w wysokości min. 1,50 proc. w skali roku i dostępną premię za
założenie konta w promocji dla nowego klienta).
Wymieniony wyżej komplet parametrów sprawdzamy dla trzech
różnych profilów klienta, które różnią się wysokością zapewnianych wpływów i
liczbą/kwotą wykonywanych płatności bezgotówkowych miesięcznie, dzięki czemu
otrzymamy trzy różne mini rankingi. W każdym z nich wyłaniamy pięć najlepszych
ofert, tj. rachunków, które zgromadziły najwyższą liczbę punktów (przy
rachunkach zajmujących miejsca ex aequo może pojawić się więcej propozycji w tabeli).
Do analizy nie włączyliśmy kont typu VIP, rachunków dla młodych oraz ofert
skierowanych do beneficjentów programu rządowego „Rodzina 500+”. W tabeli może
znaleźć się tylko jedna propozycja danego banku – ta, który notuje lepszy
wynik.
Aktywni klienci z
szerokim wyborem
W przypadku zestawienia dla klientów poszukujących nowego
konta podstawowego, tj. takiego, na które regularnie będzie wpływało
wynagrodzenie w wysokości min. 1500 zł, a płatności bezgotówkowe wyniosą min.
300 zł (lub będzie ich co najmniej 5), najbardziej kompletnym kontem jest Konto
Przekorzystne od Banku Pekao.  

Najlepsze konta osobiste dla płacących kartą i telefonem dla klientów
aktywnych* 

L.p.

Bank/Konto

Suma punktów

Punkty
za

opłatę za konto

opłatę za kartę

płatności mobilne

płatności w walutach obcych

dodatkowy zysk

1.

Bank Pekao
Konto Przekorzystne

13

3

3

3

3

1

2.

Alior Bank
Konto Jakże Osobiste

12

3

3

3

3

0

BNP Paribas Bank Polska
Konto Otwarte na Ciebie**

12

3

3

3

2

1

Credit Agricole
Konto dla Ciebie

12

3

3

3

1

2

Getin Noble Bank
Konto Proste Zasady

12

3

3

3

2

1

ING Bank Śląski
Konto z Lwem Direct

12

3

3

3

1

2

mBank
eKonto osobiste

12

3

3

3

1

2

*klienci, którzy zapewniają wpływ wynagrodzenia w wysokości min. 1500
zł i realizują płatności kartą na kwotę min. 300 zł/m-c lub wykonują co
najmniej 5 transakcji w miesiącu.
**oferta z Kartą Otwartą na Dzisiaj.
Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie informacji
udostępnionych przez banki, stan na 09.10.2020 r.

Rachunek zdobył 13 z 14 punktów, czyli o jeden punkt mniej
niż przed miesiącem. Obecnie bank nie posiada w ofercie promocji konta oszczędnościowego, która była
dostępna do końca września br. Posiadacze konta, którzy spełnią założenia
wyjściowe rankingu, mogą liczyć na brak opłat za jego prowadzenie i obsługę
karty wielowalutowej, która pozwoli na uniknięcie dodatkowych kosztów przy
płatnościach w walutach obcych (brak prowizji za przewalutowanie i brak marży
bankowej przy przeliczaniu płatności na złotówki). Na plus można również
zaliczyć szeroką dostępność płatności mobilnych (Apple Pay, BLIK, Fitbit Pay
oraz Garmin Pay) oraz możliwość skorzystania na nowej promocji banku. Do
zdobycia jest 100 zł pod warunkiem spełniania warunków bezpłatności konta i
logowania się do aplikacji PeoPay przez trzy kolejne miesiące. Na przystąpienie
do promocji zainteresowani mają czas do 31 października br.
Wysokie wpływy i zastąpienie płatności gotówkowych kartą
debetową sprawiają, że na pozycji nr 2 znalazło się aż sześć rachunków, które
zdobyły łącznie 12 punktów. Są to Konto Jakże Osobiste (Alior Bank), Konto
Otwarte na Ciebie (BNP Paribas Bank Polska) Konto dla Ciebie (Credit Agricole),
Konto Proste Zasady (Getin Noble Bank), Konto z Lwem Direct (ING Bank Śląski)
oraz eKonto osobiste (mBank).
Wszystkie z wymienionych rachunków zgarnęły pełną pulę
punktów za opłaty podstawowe i płatności mobilne. Różnice można natomiast
zauważyć w punktacji pozostałych obszarów tematycznych. Konto Jakże Osobiste od
Alior Banku jako jedyne z wiceliderów swoje trzy punkty uzyskał za korzystne
warunki przeliczenia płatności w walutach obcych. Pozostali uplasowali się na
swoim miejscu dzięki punktom za możliwy do osiągnięcia dodatkowy zysk. Konto
dla Ciebie (Credit Agricole), Konto z Lwem Direct (ING Bank Śląski) oraz eKonto
osobiste (mBank) kuszą aktualnie nie tylko premią za założenie, ale również
oferują atrakcyjną stawkę na koncie oszczędnościowym. W przypadku Konta
Otwartego na Ciebie (z Kartą Otwarta na Dzisiaj) i Konta Proste Zasady dostępna
jest jedna z tych opcji – w BNP Paribas Bank Polska jest to bonus dla nowych
klientów za założenie konta, natomiast w Getin Noble Banku zdecydowanie wyższe
oprocentowanie na koncie lokacyjnym.
Konto dla mniej
aktywnych
Jak wygląda czołówka zestawienia, jeśli klient jest gotowy
dokonywać wpływów niższych niż 1500 zł (min. 1000 zł), a płatności kartą będą
wynosiły mniej niż 300 zł (min. 100 zł) i ich liczba wyniesie od 2 do 4
operacji w miesiącu? W takiej sytuacji lista rachunków, które zdobyły co
najmniej 12 punktów, nieco się skróci.

Najlepsze konta osobiste dla płacących kartą i telefonem dla klientów
średnio aktywnych* 

L.p.

Bank/Konto

Suma punktów

Punkty
za

opłatę za konto

opłatę za kartę

płatności mobilne

płatności w walutach obcych

dodatkowy zysk

1.

Bank Pekao
Konto Przekorzystne

13

3

3

3

3

1

2.

BNP Paribas Bank Polska
Konto Otwarte na Ciebie**

12

3

3

3

2

1

Credit Agricole
Konto dla Ciebie

12

3

3

3

1

2

Getin Noble Bank
Konto Proste Zasady

12

3

3

3

2

1

mBank
eKonto osobiste

12

3

3

3

1

2

*klienci, którzy zapewniają wpływ wynagrodzenia w wysokości od 1000
zł do 1499,99 zł i realizują płatności kartą na kwotę od 100 zł do 299,99
zł/m-c lub wykonują 2-4 transakcje w miesiącu.
**oferta z Kartą Otwartą na Dzisiaj.
Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie informacji udostępnionych
przez banki, stan na 09.10.2020 r.

Laur zwycięzcy zachowuje Bank Pekao i Konto Przekorzystne.
Ze względu na wymagany niski wpływ i niewielką liczbę płatności bezgotówkowych
uprawniających do zdobycia zwolnienia, bank zachowuje maksymalną liczbę punktów
za opłaty podstawowe. W przypadku pozostałych parametrów profil klienta nie ma
wpływu na rezultat i bank utrzymuje także punktację z poprzedniego zestawienia.
To samo można powiedzieć o czterech rachunkach, które
zajmują drugie miejsce ex aequo. W skład tej grupy wchodzą Konto Otwarte na
Ciebie (BNP Paribas Bank Polska), Konto dla Ciebie (Credit Agricole), Konto
Proste Zasady (Getin Noble Bank) oraz eKonto osobiste (mBank). Ta sztuka nie
udała się Alior Bankowi (Konto Jakże Osobiste) i ING Bankowi Śląskiemu (Konto z
Lwem Direct). Drugi z nich wymaga wyższych płatności bezgotówkowych dla
otrzymania zwolnienia z opłaty za obsługę karty, natomiast Alior Bank oczekuje
zarówno wyższych wpływów, jak i operacji kartą.
Niski wpływ to nie
problem
Najtrudniej w znalezieniu wszechstronnego rachunku mogą mieć
osoby, które mogą zapewnić wpływ niższy niż 1000 zł miesięcznie (min. 500 zł),
a z karty debetowej korzystają sporadycznie (jedna płatność miesięcznie niższa
niż 100 zł).

Najlepsze konta osobiste dla płacących kartą i telefonem dla osób z
niskimi wpływami*

L.p.

Bank/Konto

Suma punktów

Punkty
za

opłatę za konto

opłatę za kartę

płatności mobilne

płatności w walutach obcych

dodatkowy zysk

1.

Bank Pekao
Konto Przekorzystne

13

3

3

3

3

1

2.

BNP Paribas Bank Polska
Konto Otwarte na Ciebie**

12

3

3

3

2

1

Getin Noble Bank
Konto Proste Zasady

12

3

3

3

2

1

mBank
eKonto osobiste

12

3

3

3

1

2

3.

Citi Handlowy
CitiKonto

11

3

3

2

2

1

*klienci, którzy zapewniają wpływ wynagrodzenia w wysokości od 500 do
999,99 zł i realizują płatności kartą na kwotę do 99,99 zł/m-c lub wykonują 1
transakcję w miesiącu.
**oferta z Kartą Otwartą na Dzisiaj.
Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie informacji udostępnionych
przez banki, stan na 09.10.2020 r.

Na czele tabeli ponownie plasuje się Konto Przekorzystne od
Banku Pekao, które zachowuje 13 punktów z poprzednich „mini rankingów”. 500 zł wpływów
i jedna płatność kartą w miesiącu wystarczą, aby bank zrezygnował zarówno z
opłaty miesięcznej za konto, jak i za debetówkę. Oczko niżej znalazły się trzy
propozycje – Konto Otwarte na Ciebie (BNP Paribas Bank Polska), Konto Proste
Zasady (Getin Noble Bank) oraz eKonto osobiste (mBank), które także nie mają
wygórowanych wymagań dotyczących aktywności klienta.
Na trzeciej pozycji pojawiło się CitiKonto od Citi
Handlowego, które zdobyło 11 z 14 możliwych punktów. Rachunek jest bezwzględnie
darmowy, a bank nie pobiera opłaty za kartę debetową. Do tych 6 punktów bank
dokłada promocję dla nowych klientów obowiązującą do 20 listopada br. W banku
dostępne są Apple Pay oraz Google Pay. Karta debetowa może być wielowalutowa a
za transakcje za granicą lub w zagranicznych sklepach internetowych bank nie
pobiera prowizji za przewalutowanie.
Monika Dekrewicz
Źródło:


Source link